چاپ خبر
هنرستان دخترانه آسیه چهارشنبه, ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
کسب رتبه هنرجویان آسیه درجشنواره یاریگران زندگی(پیشگیری از آسیب های اجتماعی)1401
خانم ها
شیما شیر محمدی ونیایش جاویدان در رشته نقاشی
هیوا حاتمی والهه اصلی در پوستر
فاطمه میرفتاح در مقاله نویسی انفرادی
فاطمه آذریار در رشته پوستر وتصویرسازی
مهتاب اثباتی در رشته نقاشی
انتهای پیام/.