چاپ خبر
هنرستان دخترانه آسیه شنبه, ۲۳ دی ۱۴۰۲
آغاز برگزاری ژوژ مان های رشته های گرافیک ومعماری توسط هنرجویان و با راهنمایی هنرآموزان گرامی،روز سه شنبه 19 دی ماه درس عکاسی،شنبه 23 دی ماه درس خط در گرافیک،با تشکر از خانم اعظمی وخانم شیرزاد
انتهای پیام/.