برگزاری جلسات مهدویت با همراهی دانش آموزان  
فرهنگ مهدویت پیام آور بیداری و آگاهی امت بزرگ اسلام و زمینه ساز درک انسان از حیاط طیبه است به همین منظور جلسات سلسه مباحث مهدویت هرهفته با برنامه ریزی یک کلاس در مدرسه برگزار می گردد.
 
     
 
برگزاری نماز جماعت در نماز خانه مدرسه  
نماز به عنوان شاخص ترین نماد و شعار دین مبین اسلام است و تکریم و ترویج فرهنگ نماز جماعت از مهمترین اهداف برگزاری نماز جماعت می باشد. به همین منظور هر روز در وقت اذان با شرکت دانش آموزان و همکاران در نماز خانه مدرسه به صورت جماعت نماز خوانده می شود.
 
 
     
 
بازدید دانش آموزان مدارس متوسطه اول از هنرستان آسیه  
     
 
ورزش صبحگاهی به همراهی دانش آموزان هرروز در برنامه صبحگاهی برگزار می شود  
با توجه به اهمیت ورزش در سلامت جسم و روان و همچنین انجام حرکات ورزش سبب ایجاد و تحکیم پیوند انسانی ، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی بین افراد می گردد.
انجام حرکات وزشی برای دانش آموزان و مربیان در سلامت جسم و روان اهمیت ویژه ای دارد به همین منظور هر روز ورزش صبحگاهی  به همت دانش آموزان و مربیان بطور منظم در برنامه صبحگاهی در حیاط مدرسه برگزار می گردد.