تاريخچه هنرستان
 
هنرستان آسیه در سال های 73 تا 82 ، با رشته هایکامپیوتر و حسابداری، در محل میدان شهید کلاهدوز فعالیت داشته است .این هنرستان در سال 83-82 به میدان چهارصددستگاه (پشت دبیرستان قیام) انتقال یافت و رشته نقشه کشی نیز به رشته های هنرستان افزوده شد.
به علت برخورداری از شرایط برتر آموزشی در سال تحصیلی 93-92 به عنوان هنرستان نمونه دولتی معرفی شد و به مکان جدید (جا به جایی با دبیرستان قیام) انتقال یافت .
طی این سالها دو رشته ی گرافیک و نقشه کشی معماری نیز به مجموعه رشته های آموزشی هنرستان افزوده شد .

آدرس هنرستان
خيابان پيروزي - بعد از چهار صد دستگاه - انتهاي خيابان فارابي تلفن  33309115 

 آدرس سايت  

www.asieh14.ir