تاريخچه هنرستان
 
هنرستان آسیه در سال های 73 تا 82 ، با رشته های کامپیوتر و حسابداری، در محل میدان شهید کلاهدوز فعالیت داشته است .این هنرستان در سال 83-82 به میدان چهارصددستگاه (پشت دبیرستان قیام) انتقال یافت و رشته نقشه کشی نیز به رشته های هنرستان افزوده شد.
به علت برخورداری از شرایط برتر آموزشی در سال تحصیلی 93-92 به عنوان هنرستان نمونه دولتی معرفی شد و به مکان جدید (جا به جایی با دبیرستان قیام) انتقال یافت .
طی این سالها دو رشته ی گرافیک و نقشه کشی معماری نیز به مجموعه رشته های آموزشی هنرستان افزوده شد .سپس در سال تحصیلی 1400/1401رشته معماری داخلی جایگزین نقشه کشی معماری گردید.
هنرستان نمونه دولتی آسیه دارای دوکارگاه معماری داخلی جهت رسم فنی/یک کارگاه تزیینات چوبی ویک کارگاه تزیینات سنگی دارد.دررشته گرافیک دو کارگاه جهت طراحی،خوشنویسی، درس کارگاه گرافیک ،صفحه آرایی وتصویرسازی دارد.همچنین یک کارگاه جهت عکاسی ویک کارگاه جهت چاپ دستی در رشته گرافیک.وهمچنین یک سایت کامپیوتر مختص رشته ی گرافیک.
در رشته کامپیوتر 4 سایت اختصاص داده شده است.
جهت رشته حسابداری تعداد 4 کارگاه حسابداری با میز های مخصوص اختصاص داده شده است.همچنین هنرجویان حسابداری از سایت کامپیوتر در درس فوق برنامه اکسل استفاده می نمایند.

آدرس هنرستان
خيابان پيروزي - بعد از چهار صد دستگاه - انتهاي خيابان فارابي تلفن  33309115 

 آدرس سايت  

www.asieh14.ir