اهداف و برنامه ها  
 
اهداف شاخه فنی و حرفه ای
 • اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی
 •  
 • پرورش کمالات و فضایل اخلاقی و بینش سیاسی و اجتماعی
 •  
 • شناخت بهتر استعدادها و علاقه دانش آموزان
 •  
 • ایجاد زمینه مناسب جهت هدایت آنان به سمت اشتغال مفید
 •  
 • احراز آمادگی دانش آموزان برای ادامه تحصیل دانشگاهی
 •  
اهداف برنامه سالانه هنرستان
 • ارتقاء کمی وکیفی سطح آموزشی
 • ارتقاء کمی وکیفی فعالیت های پرورشی
 • توانمند سازی دبیران،دانش آموزان واولیاء
 • تجهیز کارگاهها
 • شاداب سازی وافزایش نشاط ، امید و دین باوری در دانش آموزان
   
 
 
 
 
 
شعار سال تحصیلی 95-94

تلاش ونظم

همکاری وهمدلی

پیشرفت همه جانبه